Vọng Chẩn

Vọng chẩn là gì? học Vọng Chẩn ở đâu?

 2020-10-14 /  

Vọng Chẩn. Nhìn sự bất thường trên làn da bình thường trên cơ thể con người.

Thông tin hướng dẫn trực tiếp và dán tiếp Vọng chẩn

 2020-10-21 /  

Hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn dán tiếp.

Thông báo Đăng ký tham dự Workshop - Hướng dẫn vọng chẩn cơ bản

 2020-12-21 /  

Vọng nghĩa là nhìn - Chẩn nghĩa là chẩn đoán, chúng ta có thể hiểu đơn giản Vọng chẩn nghĩa là - Nhìn để chẩn đoán bệnh

Khám hồng mạc - nhìn vào đôi mắt để biết tình hình sức khỏe

 2020-12-30 /  

Mắt là cửa ngõ tâm hồn 5 tạng phủ đều được biểu hiện ở mắt, ánh mắt nói lên thần trí nên nhìn mắt cũng biết rât nhiều thay đổi bên trong cơ thể.