Phương thức thanh toán


Quý khách vui lòng xác nhận thông tin đặt mua sản phẩm dưới đây.

Phí vận chuyển:

Tổng giá trị đơn hàng:

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN

Ngân hàng: BIDV Chi nhánh Đông Đô Số TK: 12510000312166, Chủ TK: LÊ THỊ HOAN, Nội dung: SĐT_Khachhang
Ngân hàng: MB Số TK: 8350101544001, Chủ TK: LÊ THỊ HOAN, Nội dung: SĐT_Khachhang